Keteguhan Hati

Tentang sebuah akar pohon, yang kuat dan menguatkan. yang menghujam bumi dengan teguh dan tak mudah bergeming. akar yang menopang ikatan, menguatkan pohon dan mengumpulkan kebaikan yang berserakan.


andai kita membaca kisah para sahabat Rasulullah SAW, diantara sekian banyak tokoh dan kisah yang kita baca ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil;
keteguhan hati. keteguhan hati yang membawa Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dalam hijrah ke madinah, lalu menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. keteguhan hati yang membuat Sa'ad bin Abi Waqash menjadi tameng Rasulullah SAW dalam perang uhud saat kebanyakan muslim tercerai berai.

keteguhan hati, yang membuat banyak orang berpacu dalam kebajikan.      

No comments:

Post a Comment